rice
Thị Trường Thông Tin Kinh Tế

Danh hiệu “gạo ngon nhất thế giới” có vụt khỏi tầm tay Việt Nam?

Ban tổ chức cuộc thi vừa cảnh báo Việt Nam có thể mất quyền tham dự cuộc thi do nhiều công ty ngẫu nhiên dán nhãn sản phẩm trên thị trường là “gạo ngon nhất thế giới”. Tạp chí “Rice Trader Magazine” (TRT), đơn vị tổ chức loại gạo ST25 của Việt Nam đã tham […]