Cai nghiện thuốc lá bằng y học cổ truyền đang được triển khai
Sức Khỏe Y Học Cổ Truyền

Cai nghiện thuốc lá bằng y học cổ truyền đang được triển khai

Theo Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá Việt Nam. Trên mạng lưới tổ chức cai nghiện thuốc lá mở rộng đến 24 bệnh viện (BV) tại nhiều tỉnh. Thành phố đã có 10 BV xây dựng kế hoạch hoạt động tư vấn cai nghiện thuốc lá hằng năm, gồm: Bệnh viện Bạch Mai, […]