phần mềm
Công Nghệ Số Ứng Dụng - Phần Mềm hay

XcodeGhost – Phần mềm gây hại đến 128 triệu người dùng Iphone

Các tài liệu về trận chiến của Epic Games và Apple cho thấy trong năm 2015, 128 triệu người dùng iOS đã cài đặt hơn 2500 ứng dụng bị nhiễm phần mềm độc hại XcodeGhost. Phần mềm độc hại này được đặt trong một ứng dụng có vẻ hợp pháp. Vào thời điểm đó, dựa […]