nhà công vụ
Thị Trường Thông Tin Kinh Tế

Thu hồi tất cả các nhà công vụ sử dụng sai mục đích

Năm 2021, TP.HCM sẽ thu hồi tất cả các công trình chính thức sử dụng không đúng mục đích, sai hạng mục, hết niên hạn sử dụng. Nội dung này xuất phát từ việc TP.HCM quyết định thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí vào năm 2021. Theo quan điểm của lãnh đạo thành phố, […]