rò rỉ
Công Nghệ Số Ứng Dụng - Phần Mềm hay

Tình trạng các ứng dụng iPhone khai thác và sử dụng dữ liệu người dùng

Sự thật là hầu hết trong số hàng trăm ứng dụng iPhone được cài đặt đều sử dụng dữ liệu người dùng rất nhiều mà không bị chú ý. Bạn có muốn biết các ứng dụng iPhone yêu thích của bạn sẽ sử dụng hay không sử dụng bao nhiêu dữ liệu cá nhân? Thông […]