Phương Pháp Phòng Bệnh Sức Khỏe

Bạn đã biết phòng bệnh về hô hấp như thế nào chưa?

Đường hô hấp bao gồm các cơ quan như xoang, đường mũi, hầu, thanh quản. Các cơ quan này dẫn khí từ môi trường bên ngoài vào phế quản và đến phổi để quá trình hô hấp diễn ra. Tuy nhiên, với thực trạng môi trường không khí ô nhiễm từ khí thải công nghiệp, […]