Nhà đầu tư nghiệp dư Larry Williams biến 10.000 USD thành 1.1 triệu USD
Chứng Khoán Đầu Tư Thị Trường

Nhà đầu tư nghiệp dư Larry Williams biến 10.000 USD thành 1.1 triệu USD

Có lẽ cái tên được nhiều người phải nể phục nhất khi chéo sân sang thị trường chứng khoán đó chính là Larry Williams. Xuất thân là một nhà báo, một tác giả của rất nhiều cuốn sách nổi tiếng trên thế giới. Nhà đầu tư nghiệp dư có một cái nhìn rất thực tế […]