nhà công vụ
Thị Trường Thông Tin Kinh Tế

Thu hồi tất cả các nhà công vụ sử dụng sai mục đích

3 phút, 22 giây để đọc.

Năm 2021, TP.HCM sẽ thu hồi tất cả các công trình chính thức sử dụng không đúng mục đích, sai hạng mục, hết niên hạn sử dụng. Nội dung này xuất phát từ việc TP.HCM quyết định thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí vào năm 2021. Theo quan điểm của lãnh đạo thành phố, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, mục tiêu chống lãng phí vào năm 2021 được coi là cấp bách, có tác động sâu sắc đến kinh tế chung và kinh tế đô thị của cả nước. Đặc biệt nhất là ở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, bộ Tài chính đã bắt đầu phê duyệt thu hồi nhà công vụ vào năm 2020

Chỉ tiêu được Chính phủ đặt ra trong thời gian tới là quản lý chặt chẽ việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết; thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định…

Năm 2020, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 1.427 cơ sở nhà, đất và 1 phần diện tích của 1 cơ sở nhà, đất do 11 doanh nghiệp thuộc Trung ương quản lý; Phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử lý 1.503 cơ sở nhà, đất, phê duyệt điều chỉnh phương án đối với 149 cơ sở nhà, đất của khối đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc các bộ, cơ quan ở trung ương.

bộ Tài chính đã bắt đầu phê duyệt thu hồi nhà công vụ vào năm 2020

Đến cuối năm 2020, các bộ, cơ quan ở Trung ương đã thực hiện báo cáo kê khai. Đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý 37.468 cơ sở nhà đất. Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án đối với 28.182 cơ sở nhà, đất. Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công tiếp tục vận hành có hiệu quả. Đã tổng hợp thông tin về tài sản công của 109.578 đơn vị; chiếm 99% các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý. Sử dụng tài sản công; đã cập nhật thông tin của 6 loại tài sản với tổng nguyên giá trên 6,14 triệu tỷ đồng.

Sắp xếp lại, kiểm tra nguồn gốc nhà đất và những hoạt động khác

Ngoài thu hồi nhà công vụ, thành phố cũng sắp xếp lại nhà đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc đối tượng cổ phần hóa); để trình các cấp duyệt phương án xử lý. Việc xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý đã cho thuê, cho mượn, bố trí nhà ở, đất ở sử dụng sai mục đích… Cũng được tiến hành trong năm nay.

kiểm tra nguồn gốc nhà đất và những hoạt động khác

Quyết định này còn yêu cầu các cơ quan hành chính; công thực hiện nghiêm quy định về đấu giá khi bán, chuyển nhượng tài sản công. Đối với việc mua sắm công. Cần tránh lãng phí trong việc trang bị tài sản. Trong đó hạn chế mua ôtô công và trang thiết bị đắt tiền.

Thành phố sẽ tiến tới siết lại việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết, tránh để trống các khu đất công, nhất là các khu đất có giá trị cao trên địa bàn TP HCM. Hoạt động này nhằm xử lý kịp thời tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước đã hết hạn khai thác sử dụng, tránh làm thất thoát nguồn lực.

Ngoài ra, UBND TP HCM cũng yêu cầu cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ. Lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản. Trừ các công trình trọng điểm quốc gia; dự án có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội của địa phương.

Nguồn: vnexpress.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *