Taphuan.nxbgd.vn đăng nhập chương trình SGK mới
Công Nghệ Mới Công Nghệ Số

Hướng dẫn taphuan.nxbgd.vn đăng nhập chương trình SGK mới

Việc huấn luyện theo chương trình Sách Giáo Khoa mới đang được ưu tiên. Hiện nay, các thành phố trên cả nước tích cực cho việc triển khai huấn luyện chương trình Sách giáo khoa mới (taphuan.nxbgd.vn đăng nhập hệ thống). Ba bộ sách bao gồm Cánh diều, Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống và chân trời sáng tạo của lớp hai và lớp 6. Huấn luyện SGK là […]