Dữ liệu người dùng Việt Nam bị lộ, ai là người liên can?
Công Nghệ Số Thế Giới Số

Dữ liệu người dùng Việt Nam bị lộ, ai là người liên can?

Công nghệ và mạng internet phát triển giúp con người có thể thực hiện những công việc và hoạt động hằng ngày theo một cách khác biệt hơn. Thay vì sử dụng tiền mặt, con người có thể sử dụng các ứng dụng ứng dụng và các công cụ hỗ trợ khác để thanh toán […]