Hướng dẫn giáo viên cách tự đánh giá trên Temis csdl edu vn
Công Nghệ Mới Công Nghệ Số

Hướng dẫn giáo viên cách tự đánh giá trên Temis csdl edu vn

Ngày nay, lực lượng giáo viên không cần phải tham gia các lớp học bồi dưỡng truyền thống. Thay vào đó, các thầy cô giáo có thể tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn ở các nền tảng trực tuyến, chẳng hạn TEMIS temis.csdl.edu.vn. Hệ thống có chức năng thu thập thông tin và […]