Thời gian sử dụng smartphone của người Việt là bao nhiêu?
Công Nghệ Số Thế Giới Số

Thời gian sử dụng smartphone của người Việt là bao nhiêu?

Smartphone hiện nay là vật dụng không thể thiếu của con người hiện đại. Bạn có thể sử dụng điện thoại di động cho việc học tập, dò đường, liên lạc và tra cứu thông tin. Chúng ta có thể mất hàng giờ để sử dụng điện thoại cho nhu cầu của bản thân. Tuy […]