Biểu đồ hình nến - Tâm lý giao dịch của các nhà đầu tư chứng khoán
Chứng Khoán Đầu Tư Thị Trường

Biểu đồ hình nến – Tâm lý giao dịch của các nhà đầu tư chứng khoán

Dạng biểu đồ hình nến là một trong những cách thể hiện những biến động về mức giá chứng khoán mà không cần phải tính toán. Tại đây, các nhà đầu tư có thể dễ dàng phân tích được các khoảng thời gian giao dịch bất kỳ. Đồng thời, sử dụng biểu đồ này còn […]