Taphuan.nxbgd.vn đăng nhập chương trình SGK mới
Công Nghệ Mới Công Nghệ Số

Hướng dẫn taphuan.nxbgd.vn đăng nhập chương trình SGK mới

Việc huấn luyện theo chương trình Sách Giáo Khoa mới đang được ưu tiên. Hiện nay, các thành phố trên cả nước tích cực cho việc triển khai huấn luyện chương trình Sách giáo khoa mới (taphuan.nxbgd.vn đăng nhập hệ thống). Ba bộ sách bao gồm Cánh diều, Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống và chân trời sáng tạo của lớp hai và lớp 6. Huấn luyện SGK là […]

Hướng dẫn giáo viên cách tự đánh giá trên Temis csdl edu vn
Công Nghệ Mới Công Nghệ Số

Hướng dẫn giáo viên cách tự đánh giá trên Temis csdl edu vn

Ngày nay, lực lượng giáo viên không cần phải tham gia các lớp học bồi dưỡng truyền thống. Thay vào đó, các thầy cô giáo có thể tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn ở các nền tảng trực tuyến, chẳng hạn TEMIS temis.csdl.edu.vn. Hệ thống có chức năng thu thập thông tin và […]

Hướng dẫn cách đăng nhập taphuan.csdl.edu.vn cho GVPT
Công Nghệ Mới Công Nghệ Số

Hướng dẫn cách đăng nhập taphuan.csdl.edu.vn cho GVPT

Ngày nay, việc áp dụng công nghệ vào việc dạy và học là điều cần thiết. Không chỉ học sinh mới cần một nền tảng học tập trực tuyến mà giáo viên cũng cần một môi trường online cho việc huấn luyện và bồi dưỡng. Một trong những nền tảng nổi bật nhất là taphuan.csdl.edu.vn. […]